تست

نام رشته خود را وارد کنید :

محدوده سنی خود را وارد نمایید :

محل فعالیت خود را وارد نمایید :

نوع فعالیت درمان :

کدام اهداف وبینار و به چه میزان برای شما مهم تر است؟

سوالات و مشکلات شما در مورد توده های کبدی و کانسر اولیه کبد به چه میزان و به چه حوزه ای بیشتر مربوط می شود؟

در طبابت خود در مسیر تشخیص و درمان توده های کبدی و کانسر کبد با کدامیک از این تخصص ها در ارتباط متقابل هستید؟

در محل طبابت خود، بیشترین مانع تشکیل یک تیم مشورتی بین تخصص های مرتبط با تشخیص و درمان توده های کبدی و کانسر کبد را چه می بینید؟

راه های مفید برای گرفتن نتیجه بهتر و افزایش بهره وری از مشاوره در زمینه تشخیص و توده کبدی و کانسر کبد در محل طبابت خود را در چه می بینید؟

آیا در این وبینار شرکت می کنید؟

اسکرول به بالا