درمان هپاتیت بی بعد از پیوند کبد

درس
اطلاعات تکمیلی

 

به منظور انتقال به درس بعدی لطفا بر روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید .

لطفا امتیاز دهید

0 / 5

رتبه صفحه شما:

عفونت هپاتیت سی در بیماران مبتلا به HIV  باعث تشدید بیماری کبد شده لذا فیبروز و سیروز در این بیماران سریعتر پیشرفت می کند و در نتیجه عوارض بیماری کبدی و مرگ و میر در این بیماران بیشتر است. پس دربیماران مبتلا به عفونت همزمانHIV /HCV  بایدجدی تر برخورد کرد و پس از شناخت بیماری اقدام به درمان نمود .

برای بیماران علاوه بر آزمایشات لازم که شامل انزیم های کبدی  ،CBC  ،آلبومین ، ژنو تیپ وHCV PCR  باید  CD4 هم داده شود.

هدف درمان در این بیماران شامل بهبودی هپاتیت C  است از نظر ازمایشگاهی HCV PCR   در هفته 12 و هفته 24 پس از درمان منفی شود  ( SVR )و از نظر کلینیکی منجر به کاهش عوارض کبدی و مرگ و میر ناش از بیماری کبدی می شود .

درمان در این بیماران شبیه بیماران مبتلا به HCV  به تنهایی است و فقط باید تداخلات دارویی بین داروی هپاتیت سی  وART  را بدانیم . در این بیمارا ن با توجه به CD4 تصمیم گرفته می شود اگر CD4  بیشتر از 500 باشد ترجیحا ابتدا درمان هپاتیت سی را انجام می دهیم و پس از پایان درمان هپاتیت سی می توانیم ART  را شروع کنیم و اگرCD4  کمتر از 200 باشد باید ابتدا درمان ART   شروع و پس از 4الی 6 هفته و با توجه به وضعیت بیمار می توانیم درمان هپاتیت سی را شروع کنیم .

لازم به ذکر است پاسخ درمان در بیماران HIV /HCV   با برند های مختلف دارو حدود 97% بوده است.

اسکرول به بالا