فیزیوپاتولوژی و ایمونولوژی

درس
اطلاعات تکمیلی

به منظور انتقال به درس بعدی لطفا بر روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید .

لطفا امتیاز دهید

0 / 5

رتبه صفحه شما:

باکتری بروسلا یک ارگانیسم گرم منفی درون سلولی است که بعد از ورود به بدن معمولا از راه گوارشی یا گاهی تنفسی خود را به سیستم رتیکولو اندوتلیال می رساند ودر انجا با کمک فاکارهای بیماریزایی خود از جمله hsp60 و vir B وارد سلولهای ماکروفاژ میشود در نهایت باتکثیر باکتری و پاره شدن سلول میزان زیادی سایتوکاین التهابی رها میشود و ایجاد علایم شده و پایان دوره کمون رقم میخورد.انتی بادیهای تولید شده جنبه محافظتی نداشته واز ابتلا مجدد پیشگیری نمیکند.با درمان هم سطح انتی بادی ام پاین نیامده و مدتها میماند پس برای شناسایی شکست درمان باید انتی بادی جی را اندازه گرفت

اسکرول به بالا