هپاتیت خود ایمنی در ایران

درس
اطلاعات تکمیلی

 

به منظور انتقال به درس بعدی لطفا بر روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید .

لطفا امتیاز دهید

0 / 5

رتبه صفحه شما:

 

ویروس هپاتیتC  در خاورمیانه یک مشکل بهداشتی مهمی است و این منطقه با فراوانی بالایی از عفونت هپاتیت C مواجه است (>3.5%).خاور میانه طبق دسته بندی ویکی پدیا شامل 16 کشور است که اکثر آن را کشورهای عربی تشکیل میدهند و کشورهای غیر عربی در اقلیت هستند. به طور کلی فراوانی anti-HCV Ab در این منطقه 1% تا 4% اعلام شده است و مصر بیشترین و لبنان و فلسطین کمترین درصد  seroprevalenceاین ویروس را نشان می دهند.

Seroprevalence  و اپیدمیولوژی مولکولی ویروس HCV در general population کشورهای عربی خاورمیانه:

در بین این کشورها، کمترین فراوانی متعلق به لبنان و فلسطین با 0.2 درصد و بالاترین فراوانی در کشور مصر با 14.7 درصد می باشد.ژنوتیپ غالب در اکثر این کشورها تایپ 4 است، به استثنای کشورهای عمان، بحرین و اردن که ژنوتیپ 1 را به عنوان تایپ غالب در جمعیت عمومی دارند. اطلاعات اینطور نشان می دهندکه ژنوتایپ 4 بین کشورهای عربی در منطقه مرتبا منتقل می شود اما منشاء این تایپ در منطقه مربوط به مصر است.

Prevalence عفونت HCV و اپیدمیولوژی مولکولی در general population کشورهای غیر عربی خاورمیانه:

نشان می دهد در بین این کشورها، قبرس با فراوانی 0.5 درصد کمترین و پاکستان با فراوانی 6.2 درصد بیشترین شیوع را دارند. تایپ غالب در همه این کشورها 1 و پس از آن 3 می باشد.

بررسی ریسک فاکتورها در پاکستان برای این در صد بالای آلودگی هپاتیتC  نشان می دهد یک نفر از هر 20 پاکستانی به ویروس هپاتیت C آلوده است و فاکتورهای خطر مرتبط با مراکز بهداشتی مثل سابقه انتقال خون، سابقه جراحی و دندانپزشکی،تزریقات غیر بهداشتی و  HCW بودن، انتقال بالای ویروس از طریق اقدامات پزشکی و بهداشتی را نشان می دهد. ریسک فاکتورهای مرتبط با اعتیاد تزریقی مثل:سابقه اعتیاد تزریقی، طول مدت اعتیاد تزریقی، استفاده از سرنگ مشترک می باشدودر آخر ریسک فاکتور های جنسی مطرح هستند.

اطلاعات اپیدمیولوژی در مورد کشورهای غیر عرب در خاور میانه : ترکیه: اطلاعات در مورد فراوانی ویروس هپاتیت C در ترکیه  محدود است و مطالعات هم روی نواحی جنوب شرقی و جنوب غربی این کشور صورت گرفته است.

از نظر range سنی حدودا نیمی از افراد آلوده بیش از 50 سال دارند و از جمله اقدامات مناسبی که در این کشور صورت میگیرد که کمک می کند به شناسایی و همچنین پیشگیری و کنترل بیشتر عفونت با HCV میتوان از screening  بیماران از نظر آلودگی به این ویروس قبل از عمل جراحی،Screening خانم های باردار و زوج ها قبل از ازدواج نام برد.

همانطور که مشاهده کردیم ساب تایپ 1b، تایپ غالب در ترکیه است و انتقال این ساب تایپ به ترکیه به نظر می رسد که از اروپا صورت گرفته است.

اسلاید شماره6:

اسرائیل: مهاجرین از شوروی سابق، 3/2 افراد آلوده به ویروس هپاتیت C را در اسرائیل تشکیل می دهند و به عنوان گروه در معرض خطر برای آلودگی به ویروس هپاتیت C هستند.

اعتیاد تزریقی در بین این مهاجرین بسیار معمول است و اعتیاد حداقل در بین این مهاجرین، بیست برابر افراد اسرائیلی غیرمهاجر است.

فعالیت های شغلی هم به عنوان ریسک فاکتور قوی برای هپاتیت C است و افراد شاغل در مراکز بهداشتی، کارکنان دندانپزشکی ها در معرض خطر آلوده شدن و همچنین آلوده کردن بیماران هستند.

 قبرس:

نکته جالبی که هست اینکه تا سال 2017 به افراد آلوده با  HCV  اجازه داده نمی شد که در این جزیره کوچک با جمعیت پایین ساکن شوند. ولی در حال حاضرنگرانی برای افزایش افراد مثبت از نظر anti-HCV بخصوص به علت مهاجرین غیر قانونی وجود دارد.

ایران:

فراوانی هپاتیتC  در general population بین 0.5%-1% می باشد. این میزان در جمعیت high risk در ایران 32.1% و برای subpopulationها مثلا معتادین تزریقی(PWIDs) 52.2% می باشد. با توجه به غربالگری خون ها در ایران که در طی دو دهه اخیر بسیار خوب صورت گرفته است، اطلاعات نشان می دهد راه اصای انتقال ویروس در ایران اعتیاد تزریقی است.

فراوانترین ژنوتایپ در ایران تایپ 1 است و ساب تایپ 1a هم ساب تایپ غالب می باشد و پس از آن تایپ 3 بالاترین فراوانی را دارد. تایپ1 اکثرا در بیمارانیکه از طریق خون و فراورده های خونی آلوده شده اند غالب است و ساب تایپ 3a، بویژه در گروه معتادین تزریقی ساب تایپ غالب می باشد.

حالا در کشورهای عربی خاورمیانه ببینیم اپیدمیولوژی ویروس هپاتیت C به چه شکل است.

طبق گزارش WHO در سال 2017 افرادی که از کشورهایی با فراوانی بالای عفونت HCV به کشورهای بافراوانی عفونت پایین می آیند نقش مهمی را در اپیدمیولوژی بیماری ناشی از این ویروس بازی می کنند.

مثلا در کشور کویت، کارگران خارجی که از کشورهای اندمیک از نظر ویروس می آیند یک فاکتور خطر به حساب می آیند. در افراد با اصلیت کویتی فراوانی HCV در حدود 0.8% ولی در مهاجرین خارجی که برای کار در آنجا هستند به 5.4% این فراوانی می رسد.

 بحرین:  ژنوتایپ1 غالب است و پس از آن 3 و 4 با فراوانی مشابه. برای غالب بودن تایپ 1، دلیلی که برایش ذکر می کنند فراوان بودن کارگران خارجی است که از کشورهایی مثل اردن و مناطقی از پاکستان (مثل ایالت بلوچستان) که تایپ 1 فراوان است به بحرین آمده اند. به نظر میرسد که این افراد بخصوص از طریق اهدای خون به فراوانی این تایپ از ویروس در این کشور کمک کرده اند و اکثر بیماران بحرینی آلوده به تایپ1 سابقه دریافت خون دارند.

در توضیح فراوانی تایپ 4 بخصوص مهاجرت های سنگین و وسیع از دو کشور سوریه و مصر مطرح است و همچنین مسافرت مردم بحرین برای درمان به کشور مصر و هندوستان و فراوانی تایپ 3 که در هندوستان تایپ غالب است مطرح می باشد. بخصوص در جوان ها تایپ 3b با فراوانی بالا مشاهده میشود که مطرح می کنند راه اصلی انتقال این تایپ در بحرین اعتیاد تزریقی است.

مصر:

همانطور که مشاهده می کنید فراوانی HCV کاهش خیلی خوبی را در این کشور نشان می دهد به طوری که فراوانی این ویروس در سال 1996 از 24% به 10.6% در سال 2015 اعلام می شود ( این مطالعه بر اساس mathematical study بوده است)

البته این rate در دو سال 2008 و 2014 بر روی افراد 15-59 سال به دست آمده و برآورد می شود که در سال 2008 بیش از 6.8 میلیون نفر درطیف  سنی 15-59 anti-HCV مثبت و بیش از 4.5 میلیون نفر درطیف سنی 15-59 عفونت فعال HCV را داشتند.و لی این rate در 2015 بیش از 5.3 میلیون نفر در درطیف سنی 15-59 سال anti-HCV مثبت

2015 بیش از 3.7 میلیون نفر در سن 15-59 سال عفونت فعال HCV را داشتند

اما نکته مهم این است که فراوانی ذکر شده کمتر از فراوانی واقعی است چراکه در مطالعه فوق افراد بالای 59 سال آلوده به ویروس که در سال 2008 در طیف سنی 15-59 سال قرار می گرفتند، در این مطالعه بررسی نشده اند. یعنی آن گروهی که در طی کمپین درمان شیستوزومیازیس در طی 20 سال (از دهه 1960 تا اوایل دهه 1980) از طریق سرنگهایی که چندبار مصرف می شدند آلوده شده بودند. بدین ترتیب ملاحظه می کنید که همچنان نسبت بالایی از جمعیت مصر به ویروس هپاتیت C آلوده هستند.

فراوانی 0.4% در بچه های 14-1 سال نشانگر کاهش شدید موارد بروز آلودگی در مصر است به طوری که rateی 75%ی در رابطه با کاهش موارد بروز در طیف سنی 1-19 سال گزارش شده است.

عربستان:

در مورد ژنوتایپ 4: ژنوتایپ 4 درست است که در بین مردم کشورهای عربی در خاورمیانه منتقل می شود ولی در عربستان به نظر می رسد که منشا آن از مصر است که احتمال قوی داده میشود به خاطر کارگران مهاجر مصری است که برای داشتن کار به این کشور مهاجرت کرده اند. فراوانی ژنوتایپ 4 در آینده نزدیک  در عربستان قطعا تغییر خواهد کرد، به طوری که فراوانی ژنوتایپ 4 کاهش پیدا خواهد کرد و فراوانی ژنوتایپ 1 در جمعیت زیر 50 سال افزایش پیدا خواهد کرد. نکته قابل توجه این است که در بحرین و امارات متحده عربی ژنوتایپ 1 در بین افراد تحصیل کرده غالب است.

به نظر میرسد کاهش شدیدی در فراوانی عفونت HCV درعربستان در آینده پیش خواهد آمد ودلایل این کاهش عبارتند از:

 • انتقال خون به روش safe به طوری که تزریق خون دیگر یک عامل انتقال HCV نیست
 • تهیه blood supply از طریق اهدا خون به صورت داوطلبانه بخصوص از اعضا خانواده فرد نیازمند به خون. در حقیقت خون مورد نیاز کاملا از داخل کشور تهیه می شود
 • انجام تست های غربالگری HCV در سراسر کشور
 • فراهم کردن آزمایشگاههای مجهز و استفاده از تستهای معتبر و استاندارد
 • بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی
 • آموزش برای پیشگیری از آلودگی به ویروس

 پیشنهادات:

چندین استراتژی برای کاهش فراوانی HCV در کشورهای خاور میانه پیشنهاد می شود:

 • توقف درگیری ها در خاور میانه به کمک جوامع جهانی و سازمان های بین المللی
 • فراهم سازی پوشش کامل بیمه سلامت توسط دولتها و اختصاص بودجه مناسب برای تضمین دسترسی بیماران مبتلا به HCV به داروهای جدید و درمان
 • وزارت بهداشت لازم است از طریق برنامه های جامع غربالگری بیماران آلوده به HCV را بهتر شناسایی کند چرا که اکثر بیماران از عفونت خود اطلاعی ندارند
 • آموزش پزشک خانواده که در دسترس ترین پرسنل مراقبت سلامت می باشند ، در رابطه با درمان HCV و همچنین آموزش انها که از طریق Telecommunication بتوانند راهنمایی های لازم را برای درمان HCV بگیرند
 • رسانه ها باید برای افزایش آگاهی عمومی در ارتباط با عفونت HCV و کمک به فرایند شناسایی بیماران مورد استفاده قرار گیرند.
اسکرول به بالا