پیوند در بیماران هپاتیت بی

درس
اطلاعات تکمیلی

 

به منظور انتقال به درس بعدی لطفا بر روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید .

لطفا امتیاز دهید

0 / 5

رتبه صفحه شما:

 

عفونت هپاتيت C (HCV)در بیماران مبتلا به اختلال کلیوی، و همودياليزي که دارای اختلال شدید کلیوی هستند (eGFR <30 میلی لیتر /min / 1.73 m2) شايع تر از افراد عادي جامعه است و آنها در هنگام درمان هپاتيت C باید مورد توجه قرار گیرند.

در بیماران مبتلا به اختلال خفیف تا متوسط ​​کليه (eGFR ≥30 میلی لیتر در دقیقه / 1.73 متر مربع) هیچ تغييري  از دوزهای مورد نیاز برای هر یک از ترکیبات داروهاي ضد ويروس هپاتيت C اختصاصي تایید شده FDA لازم نیست. بنابراین این بیماران باید با توجه به توصیه های کلی که قبلا براي ساير بيماران مبتلا به هپاتيت C ارائه شده است، درمان شوند.

در بیماران مبتلا به اختلال شدید کلیوی (eGFR  كمتر از 30 میلی لیتر / دقیقه / 1.73 متر مربع)، بي ضرر بودن رژیم های مبتنی بر سوفوسبوویر مورد سوال قرار گرفته است. Sofosbuvir عمدتا توسط مسیر کلیوی حذف می شود و استفاده از آن در بیماران مبتلا به مرحله CKD 4 یا 5 و نیاز به همودیالیز، كنترانديكه است و در مراكز تحقيقاتي با تجربه بايستي با احتياط استفاده شود.

بهر صورت مشاهده شده است بیماران مبتلا به HCV با مرحله 4 یا 5 CKD با رژیم های مبتنی بر سوفوسوبوویر در صورت عدم وجود گزینه های دیگر و درمان مورد نیاز، بدون تشدید نارسايي عملکرد کلیوی در اکثر موارد به خوبي درمان شده اند.

تصمیم گیری در مورد زمان درمان HCV در ارتباط با پیوند کلیه باید بر اساس نوع اهدا کننده (زنده يا مرگ مغزي)، لیست زمان انتظار با استفاده از نوع اهدا کننده، سیاست های خاص مرکز برای استفاده یا عدم استفاده از اهداکنندگان متوفی HCV، ژنوتیپ HCV و شدت فیبروز کبدی در صورت دریافت کلیه از اهداکننده HCV RNA مثبت تصميم گرفته شود. بیمار می تواند ابتدا پیوند كليه شود  و عفونت HCV پس از پیوند درمان گردد.

درمانهاي كنوني هپاتيت C قابل دسترس بر اساس سوفوسبووير 400 mg ميباشد اگر ژنوتيپ ويروس 1 يا 4  باشد در تركيب با لديپاسوير 90 ميلي گرم ؛در بيماران غير سيروزي بمدت 12 هفته و در صورت سيروز بمدت 24 هفته ادامه يابد و اگر ژنوتيپ ويروس 2 يا 3 باشد و يا از ژنوتيپ ويروس اطلاع نداشته باشيم ميتوان از تركيب سوفوسبووير با داكلاتاسوير 60 ميلي گرم يا سوفوسبووير/ولپاتاسوير 100 ميليگرم استفاده نمود و سپس 12 هفته پس از اتمام درمان HCV PCR  انجام دهيم و در صورت منفي بودن به پاسخ مناسب يعني Sustain Virological Response(SVR)  رسيده ايم كه در مطالعات اخير اين پاسخ بيش از 95% بوده است.

تجربه در ایران:

بيمارستان شریعتی: مجموعه ي بيماران مبتلا به هپاتيت C از 13 مركز  ثبت شده با اختلال شديد عملکرد کلیوی (eGFR <30) مبتلا به هپاتیتC  به مدت 12 هفته با Sovodak   (سوفوسبوویر 400 میلی گرم، داکلاتاسوير 60 میلی گرم)، 24هفته در صورت  سیروز،( 74 بیمار)  درمان شدند و پاسخ به درمان اين بيماران 100% بود.تنها عارضه جانبی مشاهده شده اسهال در یک بیمار بود.

در صورت HBSAg مثبت بودن همزمان بايستي با هر سطح ويروسي از هپاتيت B  همزمان تنوفووير 300 ميليگرم روزانه شروع و حداقل تا 12 هفته پس از قطع درمان هپاتيت C ادامه يابد و اگر تنها ماركر مثبت هپاتيت B  در اين بيماران HBCAb  باشد بايستي ماهيانه ALT چك شود و در صورت افزايش از نظر فعال شدن هپاتيت و نياز به تنوفوير جهت وي HBV PCR انجام پذيرد.

اسکرول به بالا